שלושת עקרונות הניהול

מטרה

ניהול לאור מטרה

ניהול הינו אוסף פעולות הנהגה, הדרכה והכוונה של אנשים ורתימתם לעבר מטרות ויעדים מסוימים. ניהול לאור המטרה מחייב שימוש מושכל במשאב האנושי, בהון ונכסי הארגון וביסודו נמצאת ההבנה של מהות תפקיד המנהל, חזונו, ערכיו ומטרותיו. לאחר שאלו יובנו ויוגדרו כהלכה, יש לייצר תוכניות עבודה מסודרת אשר תוביל אל המטרה וההתנהגות הניהולית הרצויה.

אחריות

ניהול באחריות

מנהל הינו הגורם הבכיר ביותר עבור עובדיו וככזה אינו "שווה" להם. מנהל יכול להתנהג בצורה חברית, אולם הוא מרכיב בכיר יותר בהיררכיה הארגונית והאחריות על אנשיו, תפקודם, פועלם ותחושתם בארגון, היא תחת אחריותו הבלעדית. המילה אחריות מתחילה באות הראשונה א' ומסתיימת באות האחרונה ת', היא מכילה את הכל כמו התפקיד.

מסוגלות

ניהול המייצר תחושת מסוגלות עצמית גבוהה

מסוגלות עצמית היא אמונתו של אדם לגבי יכולתו, אמונה שתביא לביצוע של תוצאה רצויה. אדם בעל תפיסת מסוגלות עצמית גבוהה מעריך את יכולתו להתמודד בהצלחה עם משימות שונות ומורכבות. היעדרה של תחושת מסוגלות תחליש את הנעתו הפנימית של האדם, תגרור מחשבות על כישלון ותחליש את אמונתו ביכולתו להשפיע על הצלחתו ותפקודו. על המנהל לפעול תמיד להגברת תחושת המסוגלות העצמית של עובדיו. תחושת המסוגלות תיווצר אצל העובד, בעזרת מנהלו המתמיד להאמין ביכולתו להשפיע.

התפיסה הניהולית של שיטת אי"מ, כמו גם כלי הניהול המלווים אותה, הם אלה שמייצרים תשתית ארגונית לשיפור ביצועים. נכון לחשוב על כל פעולה ניהולית ותהליך ארגוני הקשור למשאב האנושי לאור עקרונות אלה.

מרכיבי המטרה הניהולית

 הכרת והבנת התפקיד (מי ומה אני?)
 ידיעת המטרה (לאן ומדוע?)
התנהגות שתוביל אותי אל המטרה (איך?)

בניית תכנית עבודה

אוסף פעולות אשר יביאו אותי אל המטרה

רתימת והנעת הצוות

הכשרה והדרכה של תכנית העבודה, על מנת ללמדם כיצד להצליח

בקרה

עיגון הבקרה והמשוב לשיפור