מדיה

אודות IM.Tec

חדשנות משבשת

90 שניות מה אנחנו עושים

אם היינו מתייחסים לניהול כמו אל משחק...

כישלון הוא מרכיב מהותי בתהליך שיפור ביצועים

פיטורים הם לא כלי ניהולי

אמונה בעובדים

הפתרונות הפשוטים חלק א' - המלון בסאול

על תגמולים פנימיים ומוטיבציה

קביעת יעדים

מודל מעש"ה להגברת המוטיבציה

כיצד יוצרים תשתית ארגונית לחדשנות?

כיצד ניתן לעצב חווית קנייה שתחזק את רצון הלקוח לומר כן?

כלכלה התנהגותית בניהול – עיצוב קבלת החלטות

לתת מענה במקום פתרון - סיפור המעלית

הפתרונות עשויים להגיע מהעובדים - מפעל הסבונים

חשיבה מקורית חלק ב' - חדר החושך

שיפור מכירות: הפיכת מוצר לשירות

חדשנות היא נגזרת של עבודה שיטתית