כיצד אנחנו עובדים

התחלה

מקבלים ומבינים את החזון, הערכים, המטרות והיעדים של הארגון.

התחלה
אבחון

אבחון

לומדים את שפת הארגון את הגדרות התפקיד, ממשקי העבודה, והתהליכים באמצעות תצפיות, ראיונות אבחוניים, סקרים וכד'.

גיבוש המלצות ותכנית עבודה

עיבוד וניתוח חומרי האבחון והמצאת דו"ח המלצות ותכנית עבודה העולה בקנה אחד עם הזהות הארגונית והסביבה העסקית.

זהות ארגונית וסביבה עסקית
ניהול השינוי והטמעת תהליכי שיפור ביצועים

ניהול השינוי והטמעת תהליכי שיפור ביצועים

פיתוח והתאמה של המבנה הארגוני, יצירת ממשקי עבודה ואסטרטגיה ארגונית. בנוסף, אנו מבצעים התאמה יישומית של ערכי הארגון לניהול ע"פ ערכי השיטה.

הכשרה ופיתוח של מנהלים ועובדים

ביצוע סדנאות חווייתיות עבור הדרג הניהולי הכוללת סדרת מפגשים להיכרות והתנסות בכלי הניהול של שיטת אימ המצליחה.

הכשרה ופיתוח מנהלים ועובדים

ליווי On the Job Training

קביעת פגישות ייעוץ וליווי פרטניות למנהלים בשגרת הניהול והעבודה.

נהנים מהפירות

ביצועים טובים יותר, תפוקה גבוהה וחשוב מכל – עובדים ומנהלים מרוצים המחויבים לארגון ולמטרותיו. 

כלים לניהול מקרוב ומרחוק

שיטת התבחינים

תדריך יומי

שיחת אימ.פקט

המודל ההישגי לתגמול

שיחות משוב והערכה

סדנאות ניהול בשיטת אימ